Гишүүний давуу тал
 • 1. Монгол, Хятадын бизнес зөвлөлийн хуралд оролцож, санал бодлоо илэрхийлэх, Тэргүүлэгч болон Удирдах зөвлөлд сонгох, сонгогдох
 • 2. Бизнесийн хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх, хууль эрх зүйн болон бусад бизнесийн холбогдолтой зөвлөгөө авах
 • 3. Монгол, Хятадын бизнес зөвлөлийн мэдээллийн сувгуудаар өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлах
 • 4. Монгол, Хятадын бизнес зөвлөлийн салбар зөвлөлд нэгдэж, салбарын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад оролцох
 • 5. Бизнесийн болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, арга хэмжээтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай авах
 • 6. Гишүүнчлэлийн ангилалаас хамааарч бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, зөвлөгөө авах болон гадаад дотоод арга хэмжээнд оролцохдоо хөнгөлөлт эдлэх
 • 7. Таны бизнесийн нэр хүнд өсөх, бизнесээ өргөжүүлэх боломж нэмэгдэх
Гишүүнээр элсэх заавар
 • Бичиг баримтаа бүрдүүлнэ
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалт үзэх
 • Гишүүнчлэлийн 5 ангилалаас сонголтоо хийнэ.
 • Анкет онлайнаар илгээх
 • Анкет файлаар татаж илгээх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Гишүүнчлэлийн анкет
 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
 • Төлбөр төлсөн баримт
 • Байгууллагын лого / 800x800 pxiel, фонгүй, PSD файл /
 • Байгууллагын танилцуулга /А4 хэмжээтэй word файл/